VRÁCENÍ ZBOŽÍ - formulář

Změnou občanského zákoníku lze od 1.1.2014 odstoupit od smlouvy a vrátit zboží pomocí formuláře.

Připravený formulář můžete stahovat ZDE!!

 

PODMÍNKY VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě, kdy spotřebitel odstoupí od smlouvy, kterou uzavřel pomocí e-shopu Inkomo vzduchotechnika je třeba, aby prodávajícímu zaslal nebo předal nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zboží, které od něho obdržel. Lhůta, do kdy prodávající v případě odstoupení musí zaslat zpět peníze, je 14 dnů od odstoupení. Přijaté peněžní prostředky však není podnikatel povinen vrátit spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

Když se spotřebitel rozhodne vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného, spotřebitel však platí poštovné spojené s vrácením zboží. Zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu a nesmí jevit známky opotřebení ani používání.

Při vrácení zboží je doporučeno věc řádně zabalit a zvolit vhodný způsob dopravy, v opačném případě může kupující odpovídat za poškození zboží, k němuž by při přepravě zboží jeho vinou došlo. Naopak bylo-li zboží poškozeno již cestou ke kupujícímu při dopravě, odpovídá za poškození zboží prodejce.