VRÁCENÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE

Změnou občanského zákoníku lze od 1.1.2014 odstoupit od smlouvy a vrátit zboží pomocí formuláře.

Připravený formulář můžete stahovat ZDE!

 

PODMÍNKY VRÁCENÍ ZBOŽÍ v zákonné 14-denní lhůtě

V případě, kdy spotřebitel odstoupí od smlouvy, kterou uzavřel pomocí e-shopu Inkomo vzduchotechnika je třeba, aby prodávajícímu zaslal nebo předal nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zboží, které od něho obdržel. Lhůta, do kdy prodávající v případě odstoupení musí zaslat zpět peníze, je 14 dnů od odstoupení. Přijaté peněžní prostředky však není prodávající povinen vrátit kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

Když se kupující rozhodne vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného, kupující však platí poštovné spojené s vrácením zboží. Zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu a nesmí jevit známky opotřebení ani používání.

Při vrácení zboží je doporučeno věc řádně zabalit a zvolit vhodný způsob dopravy, v opačném případě může kupující odpovídat za poškození zboží, k němuž by při přepravě zboží jeho vinou došlo. Naopak bylo-li zboží poškozeno již cestou ke kupujícímu při dopravě, odpovídá za poškození zboží prodejce.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že se s Reklamačním řádem seznámil a bez výhrad jej přijímá.

 

 1. Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.

 2. Záruční podmínky
 • Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost zásilky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu e-mailem na adresu: prodejna@inkomo-vzduchotechnika.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným způsobem použití. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
 • mechanickým poškozením zboží,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.


  3. Reklamace zboží může být učiněna osobně či písemně na kterékoliv provozovně prodávajícího na adrese Inkomo vzduchotechnika s.r.o., Husova 61, České Budějovice či Barrandova 22, Plzeň, nebo prostřednictvím zprávy a vyplněného reklamačního protokolu zaslané elektronickou poštou na adresu prodejna@inkomo-vzduchotechnika.cz.

  4. Kupující je při uplatnění reklamace povinen sdělit prodávajícímu kontaktní údaje za účelem vzájemné komunikace v rámci reklamačního řízení, a to zejména adresu trvalého bydliště, resp. adresu, na níž přebírá poštu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o přijetí reklamace a nadále bude kupujícího informovat o průběhu reklamace a možných řešení.

  5. Kupující je povinen bezodkladně po uplatnění reklamace předložit prodávajícímu zboží v jeho kompletní podobě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím nebo, po konzultaci s prodávajícím, jeho reklamovanou část, je-li tato část oddělitelná od celku a nemá-li její oddělení vliv na fungování zboží. V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost zastaveno. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, které není kupujícím předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

  6. Při reklamaci zboží učiněné prostřednictvím elektronické pošty, nebo telefonicky, informuje prodávající kupujícího rovněž o adrese, na níž má být reklamované zboží kupujícímu předloženo. V případě, že zboží bude kupujícím na tuto adresu zasíláno, je kupující povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. V případě, kdy zboží bude prodávajícímu zasláno ve zjevně nedostatečném obalu, nemusí být reklamace uznána za oprávněnou. Náklady na přepravu, jakož i jiné s uplatněním reklamace související náklady, hradí kupující sám. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace, má kupující právo požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace (kupř. poštovné, náklady na přepravu).

  7. Po obdržení reklamace prodávající – je-li to v závislosti na druhu zboží, charakteru a rozsahu vady možné - informuje kupujícího o následném postupu, přibližném datu ukončení reklamačního řízení, případně o předpokládaném výsledku reklamačního řízení.

  8. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může kupující odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

  9. Výsledek reklamačního řízení prodávající sdělí kupujícímu prostřednictvím kontaktních údajů sdělených kupujícím při uplatnění reklamace zaznamenaných v reklamačním protokolu. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude přiloženo ke zboží, kopii si prodávající ponechá pro účely evidence.

  10. Po vyřízení reklamace upozorní prodávající o ukončení reklamačního řízení kupujícího buďto telefonicky, SMS nebo e-mailem. Je na dohodě prodávajícího a kupujícího, jestli bude vyřízená reklamace zaslána na adresu kupujícího nebo připravena k osobnímu odběru v provozovně prodávajícího.

  11. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

 

 

Tento reklamační řád je platný od 1.2.2023

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů