SERVIS VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Nabízíme komplexní služby v oblasti vzduchotechniky po celém území ČR

 

 - pravidelná výměna vzduchových filtrů

 - diagnostika stavu valivých ložisek pomocí snímače SKF QUICK COLLECT

 - kontrola ustavení řemenic pomocí přístroje SKF TKBA10

 - kontrolova napnutí klínových řemenů pomocí měřiče frekvence CONTI VSM1, včetně výpočtu potřebné hodnoty frekvence

 - čištění rotačních rekuperátorů JET MASTER

 - periodická kontrola požárně-bezpečnostního zařízení (PBZ) - požární klapky, požární uzávěry a ventily, včetně zápisu dp knihy kontrol.

 - měření a zaregulování vzduchotechnického zařízení měřícími přístroji AIRFLOW

 

Proč servis vzduchotechniky?

Na bezporuchovém stavu zařízení významně závisí kvalita vnitřního prostředí. Při poruše vzduchotechniky může dojít k ohrožení zdraví, technologického procesu apod., proto by měl být servis vzduchotechniky prováděn alespoň 2x ročně, v ideálním případě při přechodu na zimní nebo letní provoz. Nutná je rovněž evidence zjištěných závad a provedených prací. 

 

Doporučená četnost provádění servisních kontrol               

2x ročně odborný servis (léto, zima)
min. 4x ročně výměna vzduchových filtrů

Servis vzduchotechniky obsahuje                                                                                    filtry.png

 - kontrola a čištění výměníků

 - kontrola ventilátorů (mazání ložisek)

 - kontrola řemenů (napnutí, stav)

 - kontrola klapek (seřízení lamel, koncové stavy)

 - kontrola protimrazové ochrany (nastavení, reakce zařízení při aktivaci)

 - kontrola hlučnosti zařízení

 - kontrola vibračních prvků

 - kontrola těsnosti

 - kontrola vzduchových filtrů

 

 

Tel. kontakt:

+420 602 125 001

+420 606 878 858

                                                                                                                                                                            
 


Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů